מבוא

עמוד:7

קמא דליה עמנואל , סשה זילברשטיין לוסד בעל הכוונה עצטית בראי הספרות העדכנית רעיון ההכוונה העצמית בלמידה הוצג כיעד מרכזי במערכת החינוך כבר בתחילת שנות ה90- ( ברנדס , ; 1996 גורדון , תש " ן , ; 1995 עמנואל , , ( 2003 ובתי ספר רבים ביקשו לתת ביטוי ליעד זה בתפיסותיהם החינוכיות ובתכניות הפעולה שלהם . קידומו של רעיון ההכוונה העצמית בלמידה באמצעות תכניות להכשרה ולפיתוח מקצועי של מורים הוא התכלית המרכזית להפקת הקובץ שלפנינו . קובץ זה הוא שני בסדרה שעניינה פדגוגיה של ספרות מקרים בהוראה ובלמידה ( ראו "טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית : פדגוגיה של ספרות מקרים , " קובץ ראשון , בעריכת זילברשטיין , תשס"א . ( בקובץ מופיע אוסף רחב של תרגילים שנועדו לפיתוח פרופסיונלי של מורים במסגרות של הכשרה ושל השתלמות במכללות להכשרת מורים ובבתי ספר . התרגילים מבוססים על תצפיות רבות שתועדו בבתי ספר שונים ברחבי הארץ ונותחו לצורך בניית התרגילים . המושגים "הכוונה עצמית " ( self direction ) ו " ויסות עצמי " ( self regulation ) מעוגנים באסכולות סוציו-פסיכולוגיות שונות ( Schunk & Zimmerman , 1994 Zimmerman & Schunk , 1989 , ) אסכולות אלו מושתתות בדרך כלל על ההנחה שניתן לקדם את מודעות הלומדים להכרה במטרות למידתם , לסייע להם לפתח אסטרטגיות פעולה להשגת מטרותיהם ולהגביר את נכונותם להעריך את עצמם באמצעות יישום של תפקודים קוגניטיביים , מטה קוגניטיביים ומוטיבציוניים במהלך הלמידה . תפקודים אלה , לדעת חוקרים , חיוניים לקידום הצמיחה האישית , החברתית והאקדמית של הפרט לאורך מעגל חייו . ( McCombs , 1998 Butler & Winne , 1995 ; Lambert &) עורך הסדרה הציג בקובץ הראשון שורה של תכונות המאפיינות לומד בעל הכוונה עצמית ( ראו עמ' . ( 7 לדברי העורך , רשימה זו מעוגנת בתפיסותיהם של אנשי חינוך רבים . בין התכונות המאפיינות לומד בעל הכוונה עצמית ניתן למצוא את היכולת להיות אוטונומי , חוקר , שואל שאלות , ביקורתי , בעל משמעת פנימית , בעל הנעה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר