טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית: פדגוגיה של ספרות מקרים

עמוד:1

n"D 1 n 1 & n l ופיתוח תכניות משרד החינוך מחוז המרכז בית ספר למחקר בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות גויפוח לוגדד בעל hjioh ע ^ גזיו : / כדג / גי ר ! של 0 כר 1 ו / גזקריפ דלירו עגז ; ואל איריס ברקוביץ כרטלר , ג ^ ו / אר . ובר . ע 1 ולמן קובץ 0 עי " 0 ^ - ג

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר