ההוראה כמדע יישומי

עמוד:7

דוגמה מאפיינת של המבנה הנדבכי בתכניות ההכשרה המקובלות בסמינרים ובמכללות למורים אנו מוצאים בדיווח של גלובמן , ( 1989 ) אשר בדקה את הקורסים הניתנים במסלול הגיל הרך ב16- סמינרים ומכללות למורים בארץ . בשנה הראשונה הדגש מושם על לימוד תאוריות של הגיל הרך ועל עקרונות להפעלתן . בשנה השנייה מתרכזים בלימוד שיטות הוראה ושיטות המתאימות לפעילות בגן הילדים . בשנה השלישית הדגש מושם על ההתנסות בשדה ועל הכנת פרוייקטים , משימות לפיתוח נושא מרכזי בחינוך לגיל הרך שיש בו משום אינטגרציה של תאוריה ופרקטיקה שהסטודנט למד במהלך הכשרתו . . 1 הטודל ההיררכי של ץוטט הלך מחשבה של מבנה נדבכים בתכניות הלימודים איננו זר לתולדות החינוך . לפני למעלה ממאה שנים הניח הפילוסוף הצרפתי מן הזרם הפוזיטיביסטי , אוגוסט קומט , ( Comte , [ 1877 ] 1987 ) את היסודות להשקפה המניחה קיומו שלסדר היררכי ביחסים הקיימים בין תחומי דעת השייכים למדעים המדויקים , למדעי החיים ולמדעי ההתנהגות . יחסים אלה , על פי השקפתו של קומט , מחייבים תכנית לימודים שבה לימודי המתמטיקה קודמים ללימודי הפיזיקה ואלו קודמים ללימודי הכימיה , שאף היא , בתורה , קודמת ללימודי הביולוגיה , וכן הלאה . השפעתה של תפיסה זו על סדר לימוד המקצועות ניכרת עד ימינו אלה . אולם כבר שוואב ( Schwab , 1964 ) העיר בצדק , שאת הדגם של קומט ניתן לקרוא בשני אופנים : אופן קריאה אחד , המכונה על ידו "הסדר הדוגמטי , " הוא הסדר ההיררכי הרגיל , לפיו המתמטיקה קודמת ללימוד הפיזיקה והפיזיקה לכימיה וכן הלאה ; אופן הקריאה השני המכונה על ידי שוואב תרשיס . 1 גזגגה הנדככיס כתכגיות ההכשרה

מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר