פרק ראשון: עידון והפנמה - מן הנבואה הקדומה אל נבואת הכתב

עמוד:7

פרץ ראשון : p vy והכנסה - סן הנבואה הקדומה אל נבואת הכתב בפרק זה נעיין בנושאים אופייניים לספרות הנבואה , תוך בדיקת ההתפתחות שחלה במעבר מן הנבואה הקדומה לנבואה הקלסית . העיון לא נועד ללימוד תולדות הנבואה , אלא להעמקת ההבנה של נושאים מרכזיים באמונתם ובתורתם של הנביאים . ההתפתחות הבולטת היא באופן תפקודו של הנביא . כמו כל הנביאים , גם הנביא הקדום , ובעיקר אליהו , מצטייר כמי שלחם למען טוהר האמונה בה . ' אבל מן האפיזודות השונות מתקבל הרושם שהוא נתפס בעיקר כמי שבידו להבטיח סיפוק צרכים חומריים ומילוי משאלות חומריות : הורדת גשמים , ריפוי חולים , הבטחת פריון ופוריות , קללת אויבים , ביצוע פעולות מגיות ועוד . לעומתו , הנביא הקלסי שואף להפנים בלב העם את האמונה בה / וכשלב ביניים בדרך להפנמתה השלמה הוא מתנה את ברכת השמים ואת מתנות הטבע בהתנהגותו המוסרית של האדם . השינוי בדרכי תפקודו של הנביא כרוך בהעברת עיקר פעילותו ממישור הפרט אל המישור הלאומי , או מסכסוכים עם המלך ועם חוגי השלטון לכיוון של יצירת זיקה בין אירועי העבר וההווה לבין העתיד האיךאלי . השינוי מדרך הפעולה של איש האלוהים ( הנביא הקדום ) לדרך הפעולה של נביא הכתב בא לידי ביטוי הן בנבואות התוכחה והן בנבואות הנחמה והגאולה , וכן בקשרים שבין שני סוגים אלה , והוא משקף את הווי התקופות השונות ואת רמת האמונה הדתית של בני דורם . תהליך השינוי בדרכי תפקודו של הנביא מאופיין בעידון ובהפנמה של תחומים אלה לא עוד הורדת גשמים בכוח אישיותו או תפילתו של איש האלוהים , אלא החדרת האמונה כי ברכת שמים מותנית בהתנהגותו הדתית והמוסרית של האדם ; לא עוד ריפוי פיזי של חולים , אלא ריפוי רוחני-לאומי ; לא עוד פעילות מגית או ביצוע פעולות הנושאות אופי חידתי , אלא ביצוע מעשים סמליים על פי הוראה מגבוה ופיענוח משמעותם ; לא עוד קללת אויבים כדי להבטיח ניצחון עליהם , אלא השמעת נבואות לגויים ; לא עוד פעילות "מקצועית" נטולת זיקה אישית , אלא מעורבות אישית של הנביא - ואף של בני משפחתו - בתוכני נבואתו . . 1 קיימת מחלוקת בשאלה אם המונחים "איש האלוהים" וי'נביא" זהים או שונים . ישנם הסבורים , במיוחד על פי מלכים א יג , שאינם זהים . ביחידת הוראה זו נשתמש במונח " איש האלוהים" לציון איש הנבואה הקדומה , זו שלפני נבואת הכתב , ובמונח "נביא " לציון נביאי הכתב .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר