הקדמה

עמוד:6

זאת , כדי לסייע ללומד להבין את הרעיונות המקופלים בטקסט לאחר שפיענח את הפירוש המילולי שלו , שכן אין זו מלאכה קלה . הפרק השלישי , עניינו הרצף של יחידות נבואה שונות של נביא זה או אחר . זהו ניסיון להבין את העקרונות שמאחורי העריכה , דהיינו מדוע נושאים מסוימים מפוזרים ביחידות שונות ואינם כתובים ברצף אחד . הפרקים האחרים עוסקים בנושאי אורך מרכזיים השזורים בספרות הנבואה לרבדיה ולספריה השונים , נושאים בעלי חשיבות מן המעלה הראשונה להבנת ספרות הנבואה : הפרק הרביעי מוקדש לנושא מרכזי בנבואות התוכחה , הלוא הוא חטא הגאווה . הפרק החמישי מוקדש לחטיבת נבואות - בספר ירמיהו - על מלכי בית דוד . עיקרן - ביקורת על הליקויים המוסריים באופן שלטונם של המלכים הללו , שכן ליקויים אלה מהווים מכשול בדרך להגשמת אידאלים נבואיים בתחום החברתי-מוסרי . הפרק השישי מציג את הקשר בין גורלו האישי של הנביא ובין תוכן נבואותיו לעם , שכן קורות חייו מסמלים את הרעיונות שהוא מביע ואת גורל העם . קורות חיים אלה כוללים נעורים , אירוסין , נישואין , הולדת ילדים , בגידה , גירושין ועוד . הפרק השביעי דן בזיקה שבין חזונות אחרית הימים ( נבואות הנחמה ) ובין נושאי הנבואות האחרים ( נבואות התוכחה . ( זהו קשר של יחס הפוך בין ביקורת ההווה ובין תמונת העתיד האידאלי של אחרית הימים : ליקויי ההווה עומדים כמכשול ובניגוד לתמונת העתיד , ולהפך - העתיד האידאלי מורכב בעיקרו מתיקוניהם של קלקלות ההווה . סדר הפרקים אינו מחייב , והקוראים יבחרו את סדר העיון כטוב בעיניהם ועל פי צורכיהם .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר