הקדמה

עמוד:5

הקדמה יחידת הוראה זו נועדה בעיקר למורי מכללות ולמורים בכיתות הגבוהות של בית הספר התיכון . היא עשויה להיות לעזר גם לסטודנטים המכשירים עצמם להוראה והנמצאים בשלבי לימוד מתקדמים . הנחתנו היא שהמעיין בחומר זה מתמצא בספרות המקרא ויש לו היכרות בסיסית עם ספרות המחקר . בהתאם להנחות אלה בנינו את עיוננו ובחרנו את הנושאים . מכיוון שיחידת ההוראה לא נועדה לשמש מבוא לספרות הנבואה או להצגה כללית ומקיפה של ספרות זו , לא פירטנו את צורות היסוד , את הסוגות הספרותיות ( ז ' נרים ) ואת טיפוסי הנבואות . מבואות כלליים וחיבורים מקיפים מצויים בהישג יד ועומדים לרשות המורים , וחלקם צוינו בביבליוגרפיה של חוברת זו . נציין כאן שתי חוברות מבוא שנכתבו בעבור הסטודנטים הישראלים הלומדים מקרא במסגרת אקדמית : - ז ' ויסמן , ר' פידלר , ספרות הנבואה , בתוך : ממא למקרא ( כרך ה , יחידה , ( 9 האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב תש '' ן . - א' רופא , מבוא לספרות הנבואה , אקדמון , ירושלים תשנ"ב . חברי צוות הפיתוח של יחידת הוראה זו הנם בעלי ניסיון רב בהוראה , בעיקר במכללת אורנים , וחלקם גם בחוג למקרא שבאוניברסיטת חיפה . כל חברי הצוות התנסו בליווי של פרחי הוראה ושל מורים בבתי ספר תיכוניים בשנות עבודתם הראשונות . הקשיים בהוראת הנבואה מוכרים וידועים לכל מורה למקרא , וזאת מעבר לקשיים לשוניים . לדוגמה , במרבית היחידות הרטוריות שבספרות הנבואה הקלסית אין תיאור של הנסיבות המיוחדות או של הרקע ההיסטורי לאמירתן , ועובדה זו מקשה על פירוש המסר הנבואי ועל הבנת הרקע כולו . אחת המטרות של יחידת הוראה זו היא לחשוף את הרעיונות הגלומים בנבואות אלה בעזרת בחנים לשוניים וספרותיים המשותפים לנביאים אחדים . ואכן , איתרנו נושאים המאפשרים להציג דרכי התמודדות עם חלק מן הקשיים העיקריים . עם זאת , איננו מתיימרים להציג את כל האפשרויות הדידקטיות להתמודד עם נושא כלשהו . בחרנו שלושה נושאים ממוקדים וארבעה נושאי אורך : הפרק הראשון נועד להבהיר את הרקע ואת הייחוד של נבואת הכתב , ועניינו ההתפתחות והשינויים שחלו במעבר מן הנבואה הקדומה אל הנבואה הכתובה . בפרק השנ > נעשה ניסיון להתמודד עם "חומרי היסוד , " דהיינו לעמוד על דרכיה של המטפוריקה הנבואית , על הלשון הפיגורטיבית ועל מהותם של מעשים סמליים ואותות .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר