תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים הקדמה 5 פר ק ראשןן : עידון והפנמה - מן הנבואה הקדומה אל נבואת הכתב שמא * גלנדר 7 פר ק שט.- דרכיהם של נביאי הכתב להביע את רעיונותיהם שמאי גלנדר 21 פר ק שלישי ; הרצף הספרותי או הקשרים בין יחידות הנבואה שמאי גלנדר 38 פר ק רביעי : חטא הגאווה היתרה בנבואה הקלסית , סמליו ומהותו תמר עזר 47 פר ק חמישי ; אידאל חברתי-מוסרי בחטיבת נבואות על בית דוד אלי ברון 59 פר ק שישי ; הנביא וגורלו כסמל לגורל העם לורית רמון 74 פר ק שביעי.- חזונות אחרית הימים שמאי גלנדר 85 כיכליןגרפיה 90

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר