מבוא

עמוד:13

למקצוע ההוראה של מורה מתמחה בשנת עבודתה הראשונה , כפי שהוא בא לידי ביטוי ביומן . ממצאי המחקר שופכים אור על התהליך המורכב של הכניסה להוראה , שתחילתו בפרידה ממעמד הסטודנט להוראה ועד לתיאור התפקוד שלו כמורה . הפרק השני של עירית קופפרברג ויצחק גילת נקרא "רגש והתמודדות בשיח נרטיבי של סטודנטיות להוראה . " המחקר מתמקד בממדים אפקטיביים והתנהגותיים של האני המקצועי של סטודנטיות להוראה בארבע שנותיהן במכללה , כפי שהם מתבטאים בשיח נרטיבי כתוב ובמטפורות מארגנות . ( Kupferberg & Green , 1998 ) הפרק השלישי נכתב על ידי שרה שמעוני וצביה לוטן והוא נקרא "התפתחות חשיבה מקצועית של מורות בשנה הראשונה לעבודתן במהלך שיח קשיים מקוון . " הפרק מתמקד בחשיבה המקצועית של מורות מתמחות המעלות את קשייהן והתלבטויותיהן במסגרת פורום מקוון כדי לבחון אם חלה התפתחות ביכולת המשתתפות לפתור בעיות ולנהל דילמות בעבודתן . ממצאי המחקר מראים כי למורכבות הפניות של המורות הטירוניות , ללכידותן ולשקיפות המניעים שמאחוריהן יש השפעה על איכות התגובות שמתקבלות ועל המידה שבה הפונות מסתייעות בתגובות אלו . הפרק הרביעי נכתב על ידי אלה מזור והוא נקרא "זרות ושייכות כהתנסות בהוראה.- סטודנטיות דרוזיות בבית ספר יהודי . " הפרק מתמקד בתחושת הזרות אותה חוו הסטודנטיות הדרוזיות במערך היחסים עם הצוות בבתי הספר היהודיים שבהם התנסו ומשמעותה כגורם מתערב בלימוד ההוראה שלהן . הפרק דן בסיומו בהשתמעויות למערך ההתנסות המעשית בהכשרת המורים . שלושת הפרקים הבאים מתמקדים בשינויים באמונות קיימות ובשילוב ידע חדש של מורים . הפרק החמישי נכתב על ידי אילנה מילשטיין ועלית אולשטיין והוא נקרא "שינוי אמונות מורים לאנגלית במסגרת בית ספר חדשני צומח בישראל . " מטרת הפרק לבחון את השינויים שחלו באמונות מורים אשר השתתפו בתהליך שינוי בית ספרי לאורך תקופה של שנה . ממצאי הפרק מבליטים גורמים המעודדים שינוי באמונות לעומת גורמים הבולטים שינויים או מעכבים אותם . הפרק השישי נכתב על ידי רבקה ברגר והוא נקרא "תפיסות ועמדות של מורות לספרות באשר לשילוב שיטת קובובי בהוראת המקצוע : שילוב שיטת הוראה חדשה בידע קיים . " בפרק זה נבדקו תפיסותיהן של מורות לספרות בקשר לשילוב שיטת קובובי ( ספרותרפיה ) בהוראה בחטיבת הביניים ובתיכון . ממצאי המחקר מראים שקיימים ארבעה דפוסים שונים של שילוב ידע חדש כישן . מדפוסים אלו עולה כי לידע חדש הנלמד על ידי מורים יש השפעה עליהם , אך הוא מחלחל בדרכים שונות אל תפיסותיהם הקודמות ואל מעשה ההוראה שלהם בפועל .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר