מבוא

עמוד:12

כמוקד הרביעי נמצאות עורכות הספר המתייחסות למשמעות של הקובץ בהקשר הישראלי . ארבעת המוקדים שתיארנו לעיל בנויים על ציר המתחיל בשדה החינוך ומסתיים בספר הנוכחי , תחנה אחת מיני רבות על ציר של תהליכי שינוי במערכת החינוך . ניתן לתאר את התהליך בתרשים המוצג להלן . לספר שני שערים הקשורים זה לזה . השער הראשון מציג מחקרים הערוכים לאורך רצף שעליו מוצגים תהליכי התפתחות מקצועית של סטודנטים להוראה , מורים ומורי מורים , בהתאמה . השער השני מציג מחקרים השופכים אור על סוגיות מרכזיות המשפיעות על התהליכים המתוארים בשער הראשון , מסבירות אותם או קשורות אליהם . לדוגמה , מפגשי ועדות היגוי , מורים עולים , אלימות במערכת החינוך , שליטה בכיתה ותלת לשוניות . הפרק האחרון , האפילוג , מסכם את המחקרים המוצגים בפרקי הספר . ארבעת הפרקים הראשונים של השער הראשון מתמקדים בתהליך ההגירה מתרבות המכללה לתרבות הבית ספרית שחווים הסטודנטים להוראה ( צבר , . ( Sabar , 2004 ; 2001 הפרקים מדגישים ממדים אפקטיביים , קוגניטיביים והתנהגותיים של התהליך תוך הדגשת מאפייני ההקשר שבו מתקיים התהליך . הפרק הראשון של דיצה משכית ונעמי דיקמן נקרא "מ'פרח הוראה' ועד ' להיות מורה ;' תמונה - סיפור של התחלה . " הפרק מתמקד בתהליכי הכניסה תרש > ם : 1 המעבר משדה המחקר לטקסט המחקר *

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר