מבוא

עמוד:9

מבוא עירית קו 90 רברג עלית אולשס"ן מכללת לו'נ 0 קי לחינוך האוניברסיטה העברית הספר מציג לקורא מגוון אירועים שהתרחשו במערכת החינוך הישראלית לאחר שהם עברו שני תהליכים של פרשנות . ראשית , פורשו אירועים אלה על ידי המשתתפים כאירועים עצמם . נוסף על כך פירשו החוקרים כותבי הפרקים השונים את הפרשנות של המשתתפים . המכנה המשותף לפרקי הספר הוא השימוש בראיות מחקריות טקסטואליות שמציגות את נקודת מבטם של המשתתפים שהתנסו באירועים באמצעות שיח דבור , כתוב או מקוון . טקסטים אלה נבחנים על ידי כותבי הפרקים ברמת המיקרו , ולאחר מכן הם מפורשים לאור ידע בתחומי דעת שונים בסוציולוגיה , פסיכולוגיה ואנתרופולוגיה , לאור תאוריות בחינוך ובאמצעות שיטות מחקר שונות . כותבי הפרקים של הספר נעים אפוא בין שתי רמות . ברמה האחת - רמת המיקרו - הם בוחנים מקרוב אירועי שיח , ( Hymes , 1972 ) שבהם התקיימה תקשורת בין אישית דבורה , כתובה ומקוונת בהקשר חינוכי מסוים . ברמה השנייה - רמת המקרו - הם מפרשים את המשמעות של אירועי השיח הללו לאור נקודת מבט רב-תחומית . (& Gubrium , 2000 Holstein ) כיצד נגדיר את המושגים שיח , חקר השיח ואירוע שיח ! עיון בספרות עדכנית מראה שלמונחים אלה יש הגדרות רבות המעוגנות בגישות רב-תחומיות המשלבות סוציולוגיה , פילוסופיה , אנתרופולוגיה , פסיכולוגיה ובלשנות . (& Hamilton , 2001 Dijk , 1997 ; Jaworski & Coupland , 1999 ; Schiffrin , 1994 , Schiffrin , Tannen van ) ההנחה המשותפת לכל הגישות היא ששיח מתייחס לשימוש בשפה דבורה או כתובה בהקשר נתון כדי להשיג מטרה תקשורתית מסוימת ובהתאם לקהל יעד מסוים . ( Celce-Murcia & Olshtain , 2000 ) לכן , חקר השיח מוגדר כחקר השימוש בשפה בהקשר נתון ( שם . ( המושג וזקשר ( ראו סיכום ממצה אצל טרייסי ( Tracy , 1998 ) דורש אף הוא הבהרה . דרו והריטג ' ( Drew & Heritage , 1992 ) מבחינים בין הקשר יומיומי , דוגמת שיחה בארוחת ערב משפחתית , ( Blum-Kulka , 1997 ) לבין הקשר

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר