פתח דבר

עמוד:8

Boston : Allyn and Bacon , pp , ( 65-86 ) . ( Ed . ) , Readings in the Philosophyof Education : A Studyof Curriculum . Martin , J . R . ( 1970 ) . The disciplines and the curriculum In J . R . Martin University Press , Chapter IV . Dray , W . ( 1957 ) . Laws and Explanations in History . London : Oxford

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר