פתח דבר

עמוד:7

0 תח דבר מרים בן פרץ אונ'כר 0 ' 0 ת חי 9 ה ספר זה מרתק בגלל עושר הנסיבות של המחקרים המוצגים בו ובגלל הגישות המחקריות המגוונות הנקוטות על ידי החוקרים במסגרת המשותפת של ניתוח שיח דבור , כתוב או מקוון . הניתוח נעשה ברמת המיקרו - בחינת אירועי השיח , וברמת המקרו - בפרשנות משמעות האירועים לאור נקודת מבט רב-תחומית . מעבר לחוט המארגן המשותף של ניתוח שיח במובן הרחב והמקיף של המושג , ניתן להבחין בשני אלמנטים משותפים נוספים למחקרים המוצגים בספר זה : מחקרים רבים מתמקדים בתופעת ה " שינוי , " שינוי בהתפתחות מקצועית , שינוי בתפיסות וכדומה , ורואים את השינוי כתהליך מאתגר ומסקרן , אשר נותן את אותותיו במהות השיח . תופעה שנייה הבאה לידי ביטוי בספר היא ה '' זרות" - זרות של מורים מתחילים , זרות אתנית , זרות של התלמיד השונה וזרות של הרב-תרבותיות . תחושת הזרות באה לידי ביטוי בתהליך השיח . החוקרים מציגים בספר ניסיון מעניין להבין תופעות מבפנים , על פי מה שקרוי , "Doctrine of Verstehen" הדוקטרינה של הבנה מנקודת ראותן של הנפשות הפועלות בסיטואציות השונות , היסטוריות או חינוכיות . ( 1957 ; Martin 1970 Dray ) גישה זו מאפשרת לנו לרכוש תובנות על החשיבה של המעורבים בתהליכים . האם יוצר הספר תמונה מלוכדת , תמונת פסיפס בעלת משמעות משלה , או שמא נשאר בידינו מקבץ של תמונות בודדות , מעין "תערוכת ההווי החינוכי !" כוחו של הספר בשני ההיבטים : המתעניין באירוע ספציפי ימצא בו את מבוקשו , אך גם מי שמבקש לראות תמונה שלמה של מורכבות הסיטואציות החינוכיות יוכל למצוא בספר את מבוקשו .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר