שיח בחינוך אירועים חינוכיים כשדה מחקר

עמוד:2

Irit Kupferberg and Elite Olshtain Discourse in Education : Researching Educational Events עריכת לשון ו 0 ק : 00 נעמי 9 ר 1 ' מן עיצוב גר 9 י ועיצוב השער : בלה טאובר צילום תמונת השער : שחר הל 0 ר'ן מסת ב : 965-7182-64-6 © כל הזכויות שמורות לאקו " ם וליוצרים . © כל הזכויות שמורות למכון מוס " ת , תשס " ו 2005 טל' http : // www . mofet . macam . ac . il 03-6901406 : OIOT או 00 ט טל בע " מ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר