מבוא אישי

עמוד:13

הם הופכים לשותפים לאחריות בתהליך שבו הכול צומחים ומתפתחים . ( 68 : 1981 ) כך נבנתה גס הכשרת המורים , ברוח דבריו של פרירה ; חץר המשא הגעראטינ 1 הוא חקר מחשבתו של האדם על או 7 ול 7 המציאות ופעולותיו בה , זה הפרץסיס שלו . ( 96 : 1981 ) בשלב זה חיפשתי אחרי תאוריות שמקשרות בין תהליכי למידה לתהליכי הוראה . הגעתי לשני תחומי ידע , האחד שיקום בריאות , והאחר "אוריינות חדשה , " כפי שקראה לאוריינות בת-זמננו שוש ברוש . ( 1993 ) המשותף לשני התחומים : משוב הדד * כבסיס ליחסי מורה-תלמיד לשם השתנות משותפת , דינמית , תון בחירת יעדים מתחלפים . בהמלצת מורה-עמית הגעתי לספריו של משה פלדנקרייז . ( 1986 , 1983 , 1967 , 1949 ) פלדנקרייז חקר למידה ממקורותיה הביולוגיים . הוא ביסס את תורתו על ההבנה , שראשית הלמידה האנושית מתרחשת על-ידי התנועה . התינוק נולד עם רפלקסים תנועתיים , כדוגמת היניקה , ותוך כדי התנסות חוזרת ונשנית , היניקה הופכת מרפלקס לדפוס רצוני ונשלט . הדבר מתרחש על-ידי למידה . התינוק , הילד או המתבגר לומד את המציאות החיצונית לו , החל בנשימתו וביניקתו וכלה בזיהוי מרכיבים פיזיולוגיים וחברתיים של סביבתו . אגב כך הוא לומד את עצמו , במובן של מודעות לעצמיותו הן כנפרדת מסביבתו והן כקשורה אליה באופנים מורכבים , אלטרנטיביים ומשתנים-תדיר ( פלדנקרייז , . ( 73-53 : 1994 , 67-61 : 1986 1 106-97 , 54-44 ; 1983 ; 50-11 : 1967 בחרתי להרחיב כאן מעט בתיאור שיטת פלדנקרייז , כיוון שהיא מבוססת על אנליזה של המשוב הביולוגי והפסיכוביולוגי , שעל-ידי תחושה ותנועה הוא מעצב את תפיסת עצמנו , את תפיסת סביבתנו ואת ראשית הסתגלותנו לסביבת חיינו . למידה זו , שהיא ספונטנית , אוטונומית ואוטודידקטית ( דהיינו למידה ללא הוראה , אלא מתוך התנסות בלבד , ( היא מטבע ברייתנו כבני-אדם . התנסותי בשיטה זו הבהירה לי , מה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר