הקדמה

עמוד:יג

מעלה תיאוריות משלו * , אין הוא נותן עצות מועילות בנושאים מעשיים , אלא נוטה לבטא את עצמו בטיעונים מופשטים וטכניים ולעסוק בנושאים השייכים לתחום שנקרא לימים מטפיזיקה . סוקרטס של כסנופון אדם אחר הוא . כסנופון עצמו רומז לכך כאשר הוא אומר בזיכרונות , אולי כעימות מכוון עם אפלטון , שינסה להראות כי פעילותו של סוקרטס לא הסתכמה בהנעת בני אדם לחפש אחר המעלות . לדברי כסנופון , סוקרטס ממש הוליר את בני האדם אל המעלות ( זיכרונות , . ( 1 . 4 . 1 כסנופון מכחיש במפורש שסוקרטס עסק בשאלות קוסמולוגיות ואף אומר שהוא בז להן על שום חוסר התועלת המעשית שבהן -1 . 1 . 11 ) ** . ( 1 . 1 . 15 לסוקרטס של כסנופון אין כמעט פילוסופיה מופשטת להשמיע ובוודאי אין לו תיאוריה המתקרבת לתיאוריות הנוצצות של סוקרטס האפלטוני . תחת זאת הוא מייעץ לחבריו בעניינים שיש להם ערך מעשי , כדי לשפר את מצבם החומרי ואת אופיים . כסנופון מדגיש יותר את הצד האנושי של סוקרטס ; את חוש ההומור המיוחד שלו , את נטייתו להבליט את עצמו ואת שליטתו בחיים החברתיים של חוג ידידיו המעניין . םוקרטס של כסנופון הוא בראש ובראשונה אדם שחי חיים מאושרים וראויים לקנאה , ואדם המשמש לאחרים הן דגם לחיקוי והן מעיין שופע עצות טובות . ובמילים אחרות , גדולתו אינה בתרומתו להתפתחות הטיעונים של הפילוסופיה המופשטת , אלא באישיותו , בחכמתו הרבה ובאורח חייו המהנה . לא פעם מתחו החוקרים ביקורת על כסנופון ואמרו שסוקרטס שלו מעשי מדי ואינו מציע אלא ייעוץ בנושאים בנליים , המושתת על שכל ישר . יש בקביעה זו מידה של אמת , אר אין הכרח לראות בה גנאי . השכל הישר הוא אחת התכונות האנושיות החשובות והיקרות ביותר ואין כל סיבה לזלזל בו . אריסטו הכיר בחשיבותו ומיקם את הפרונסיס - מושג קרוב למושג "שכל ישר" או "חכמת מעשה " - במרכז עיסוקו במעלות האינטלקטואליות . אצל אריסטו , אין האדם בעל הפרונסיס מתהדר ביכולת טיעון מופלאה , או בהבנה מיוחדת של המופשט , אלא ביכולת שאין חקר לה * כוונתי בעיקר לדיאלוגים שהחוקרים מכנים אותם "אמצעיים" המאוחרים . " ראה הערה , 1 עמ י . 158 ** אף על פי כן משמיע סוקרטס של כסנופון במה רעיונות על עניינים מן הסוג הזה בזיכרונות . 4 . 3 , 1 . 3

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר