הקדמה

עמוד:יב

איננו יודעים אם אכן ביקר שוב בעיר מוצאו . בקרב מנטינאה , בשנת , 362 כשאיחדו ספרטה ואתונה את כוחותיהן במלחמה נגד תבאי , נלחמו שני בניו של כסנופון , גרילוס ( שנקרא על שם סבו ) ודיודורוס לצד בעלות הברית . גרילוס נהרג בקרב . א . סוקרטס בכתביו של כסנופוץ כסניפיז כתב ארבע יצירות שבהן םוקרטס הוא דמות מרכזית : זיכרונות ( ממוךביליה , ( נאום ההגנה של סוקרטס לפני שופטיו , המשתה וניהול משק הבית — שלוש האחרונות מופיעות כאן לראשונה בתרגום עברי . זיכרונות הוא אוסף של דיאלוגים קצרים , ולעומתו החיבורים המופיעים כאן הם החיבורים הסוקרטיים הגדולים ביותר שכתב כסנופון . סוקרטס המופיע ביצירות האלה דומה מאוד לםוקרטם המופיע בדיאלוגים של אפלטון . הן אצל כסנופון והן אצל אפלטון סוקרטס הוא אדם חכם ואיש שיחה פיקח , שסגנון חייו המיוחד עורר את סקרנותם - ולעתים את לעגם - של שכניו . כאן וכאן הוא מציג שאלות קשות ורעיונות פרובוקטיביים על נושאים כגון צדק ותועלת , הנאה ואהבה , המעלות * , וטיבם של האלים . בכתביהם של שני המחברים מסופר שסוקרטס הואשם בכפירה באלי העיר ובהשחתת בני הנוער והוצא להורג . אבל למרות הדמיון המרובה , יש גם הבדלים חשובים . סוקרטס של אפלטון הוא לוחמני . במקצת הדיאלוגים מוצג סוקרטם כמי שחפץ להוכיח לבני עירו ולאורחיה המכובדים שאין הם מבינים אל נכון את מה שחשבו שהם יודעים . ברוב הדיאלוגים מסוג זה אין הוא מעמיד פתרונות לבעיות שהוא מציג , ואף אינו מרבה להעלות רעיונות משל עצמו על הנושא הנידון . ** דומה שהוא מעוניין יותר להציג שאלות ולזעזע את המחשבה המקובלת - כמוהו בזבוב הבקר שהוא מדמה את עצמו אליו באפולוגיה של אפלטון . < 30 e ) ואפילו כאשר הוא בכל זאת * על המושג הזה ראה להלן , עמ ' כג-כד . ** ואכן בפוליטיאה , ספר א , ( 337 a ) תךסימכ 1 ם מאשים אותו בכר . עם זאת , בספרים המאוחרים של פוליטיאה מעלה סוקרטס רעיונות הנראים כפרי רוחו .

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר