תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים פתח דבר ז הקדמה יא נאום ההגנה של סוקרטמ בפני שופטיו מבוא 3 נאום ההגנה של סוקרטס בפני שופטיו 11 המשתה מבוא 19 המשתה 38 ניהול משק הבית מבוא 75 ניהול משק הבית 97 הערות 158 מפתה 168

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר