תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים מבוא 9 משה ליסק האינתיפאדה והחברה הישראלית : ? היסטורית וסוציולוגית 17 ג ' ץ שארפ ישראל מול האינתיפאדה - חלופות מדיניות והשלכותיהן 38 אליהוא כ"ץ ורונה לוינ 0 ון כיצד נתפסת האינתיפאדה בדעת הקהל 44 אילה מלאן פ"נ 0 את מי שוחקת האינתיפאדה ? 55 שמחה פ' לנדאו השפעות אפשריות של האינתיפאדה על התנהגות עבר"נית בקרב אזרחי ישראל 65 ראובן גל ועפרה מ"זל 0 עמדות בני נוער כלפי נושאי צבא ובטחון בתקופת האינתיפאדה 76 תמר ליב 0 ושושנה בלום קולקה " יורים ובוכים ? " על ההתמודדות עם דילמות מוסריות בשירות הצבאי בשטחים 85 אייל בן ארי ח"לים במסיבות : צה"ל והאינתיפאדה 106 יורם פרי השפעת האינתיפאדה על צה"ל 122 יעקב אבן התקשורת באינתיפאדה 129 ראובן גל אספקטים פסיכולוגיים ומוסריים בהתמודדות חיילי צה"ל עם האינתיפאדה 135 עמרם דולב מעורבות של פסיכולוגים באירועי הימים - בעיית הנייטרליות המקצועית 149 נספח 157

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר