יחיד,אומה ואנושות תפיסת האדם במשנותיהם של א.ד. גורדון והרב קוק