התוכן

עמוד:6

התוכן מבוא 11- הורות - מיתוס במבחן 11 - הבנןה חברתית של הורות ותדמית הגוף * 11 - רקע תיאורטי12- כיצד נערך המחקר 13 - * כיצד בנוי הספר 17 - הערות 20 - פרק א אשרי - יפד ! אני הורים מגיבים להופעתו החיצונית של ילדם 22 - גוף והורות 23 - כיצר התיחסו לשאלות אלה בספרות 23 - חשיבותה של הופעה חיצונית של ילד 23 - מנורמלים לחריגים 28 - מקרה - 1 "הלב השבור והשחור " 29 - מקרה - 2 "ילד עם זנב" 31 - מקרה - 3 "המפלצת שעשו לה קוסמטיקה " * 33 - מיילורים לילדים - 37 מקרה - 4 "מפלצת עם צלקות וקרחת " 38 - מקרה - 5 "יגאל המקורצף " 40 - מקרה - 6 "המונגולואיד " 44 - מקרה - 7 "חור בבטן" 48 - הערות 55 - פרק ב בין אדמ לדויד : הגדרת ילד על ידי הוריו ב'לא אדמ' מכשירה את הקרקע לדחייתו 58 - תיוג והטלת סטיגמה 59 - * רה הומניזציה , אלימות והפיכה ל'אדם ' 61 - מקרה - 8 "הקרנף " 67 - מקרה " -9 הווחש 70- "'

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר