אהבה התלויה בדבר : הילד הפגוע בעיני הוריו

עמוד:4

MEIRA WEISS CONDITIONAL LOVE Handicapped children Parental Relations Towards P . O . B . 37068 Tel-Aviv , 1991 Publishing House Ltd . All rights reserved by Sifriat Poalim ISBN 965-04-2185-8 muD כל הזכויות שמורות לספרית פועלים בע " מ סדר , עימוד , לוחות והדפסה - "הדפוס החדש " תל אביב , תשנ"ב , 1991 המערכת והמנהלה - תל אביב , ת"ד , 37068 טל' 376845

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר