מבוא

עמוד:2

ב . יצירת הקבצות למידה או מסלולי למידה בתוך אותה מסגרת ארגונית . עיקרון הסלקציה נקוט נם כאן , אלא שנשמרת המסגרת הארנונית חברתית של הלומדימ . פתרון ארגוני זה מתחשב בהבדלים אינדיבידואליים בלמידה ומצוי במערכות חינוך רבות . ג . הקצאה סלקטיבית של תשומות כוח אדם , זמן ואמצעים . גישה זו מניחה כי ניתן בתוך מסגרת ארגונית אחת לשנות את השגי התלמידים ע '' י הקצאה סלקטיבית של תשומות כוח אדם , זמן ואמצעים . לדוגמא תכניות הטיפוח השונות המופעלות במוסדות חינוך רבים : סל טיפוח , שיעורי עזר , כיתות טיפוליות וכד . ' ד . מבנה בלתי מדורג . ביה '' ס הבלתי מדורג מציע פתרון ארגוני בעל גמישות מירבית להגשמת תאורית ההתקדמות הרצופה של התלמיד . תאוריה זו אומרת כי כל פרט יכול להתקדם במסלול הלמידה ללא מגבלות זמן , גיל או קבוצת למידה ( כיתה . ( פתרון ארגוני זה הוא מסובך וקשה ליישום אם כי קיימים בארה"ב נסיונות רבים ליישמו . שינויים במבנה הארגוני הבאים לידי ביטוי בפרויקטים שונים להוראה יחידנית פרויקטים שונים להוראה יחידנית , ערכו שינויים במבנה הארגוני כאמצעי ליישום אספקטים שונים של האינדיבידואליזציה בתהליך ההוראה ( ן . ( בין הנסיונות השונים ניתן להבחין במספר טכניקות ארגוניות להשגתה של האינדיבידואליזציה בהוראה : ו . הוראה בצוות - ( Team Teaching ) - שיתוף של כמה מורים , מדריכים ו / או בעלי מקצוע אחרים בהוראה של קבוצת תלמידים . 150-100 ) תלמידים ( . במסגרת זו קיימת אחריות משותפת ותכנון משותף של צוות ההוראה . . 2 בית הספר הבלתי מדורנ - חלוקת התלמידים לא על פי גיל ( חלוקה אפקית ) אלא על פי התפתחות , כושר ונטיות ומתן אפשרות לקידום אישי ולא קבוצתי ( חלוקה אורכית . ( . 3 מערכת שעות גמישה Flexibie'Scheduling - שיטה זו קשורה להוראה בצוות ולמבנה הבלתי מדורג אך מתיחסת בעיקר לארגון מבחינת חלוקת הזמן . יום הלימודים מחולק למספר גדול של פרקי זמן 25-15 ) פרקי זמן של 22-18 דקות לכל יחידת זמן ( . משך הלימוד המוקדש לנושא מסוים נקבע בהתאם לצורת הלמידה ולשיטת ההוראה , ומשתנה בהתאם לצרכים . האיפיונים השונים של התכנון הארגוני הבאים לידי ביטוי בטכניקות אלו מתיחסים לחלוקת התלמידים , חלוקת צוות ההוראה , תפקידי צוות ההוראה , תפקידי ההנהלה , ארגון זמן הלמידה ומערכת הכשרה והשתלמויות . סקירה משווה שנערכה ע '' י ד . חן וי . אימן ( בהדפסה ( 4 מלמדת שרק שני פרויקטים של הוראה יחידנית עוסקים בהרחבה בכל השטחים של התכנון הארגוני : פרויקט ( Individually Guided Elementary education ) I . G . E ופרויקט ניל"י . פרויקטים אחרים מתמקדים בעיקר בפיתוח תחומים כמו תכניות לימודים והכשרת מורים ( IPI , PLAN ) ואינם מקיפים את ההיבטים השונים של הפיתוח הארגוני . ( 4 ) המשותף ל . £ - ם 1 . ולפרויקט ניל"י הוא גישה מערכתית להחדרת שינוי חינוכי , גישה המחייבת טיפול כוללני ויסודי בכל אחד מן ההיבטים הקשורים בתהליך החינוכי , כולל ההיבט הארגוני . מכאן הדגש הניתן לתכנון הארגוני על מרכיביו השונים , כאחד האמצעים ההכרחיים אם כי לא הבלעדיים להחדרתו ולהפעלתו של השינוי החינוכי המוצע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר