מבוא

עמוד:1

מנוא העיקרון המנחה את ההוראה היחידנית - התאמה הדדית בין הפרט הלומד לבין הסביבה הלימודית - תוך נקיטת גישה מערכתית , מחייב עיון מחודש בכל הקשור להערכות הארגונית חינוכית של בית הספר הן ברמת בית ספר והן ברמת כיתה . שינוי במבנה הארגוני - אמצעי או מטרה ? שינויים במבנה הארגוני של בית הספר והכיתה אינם בבחינת חידוש במערכות חינוך בארץ ובעולם . ( 3 ) בתי הספר במאה ה7- ו וה8- ו התקיימו ללא דירוג וחלוקה לכיתות . באמצע המאה ה19- עם תחילתו של החינוך לכול החלה תנועה לעבר המבנה המדורג שמשמעותו כיתות מדורגות על פי רמות גיל . בתוך מבנה מדורג זה נעשו ונעשים נסיונות שונים להקבצת תלמידים על פי השגים , לעבודה בקבוצות קטנות , להפנית תלמידים למסגרות מיוחדות ועוד . נסיונות אחרים מחפשים דרך חזרה אל החינוך הבלתי מדורג ו / או אל החינוך הפתוח . ( 3 ) בדיקת היישום של הנסיונות השונים לשינוי המבנה הארגוני בביה"ס ובכיתה , מלמדת כי יש והשינוי הארגוני משמש אמצעי להשגת יעדים חינוכיים מוצהרים ויש שהשינוי הארגוני הופך למטרה . בעולם החינוך נטוש ויכוח של סיבה ומסובב , מה קודם למה , היעדים החינוכיים לשיטת ההוראה ולמסגרות הארגוניות , או השיטות והמסגרות ליעדים . ( 7 ) ההגיון מחייב '' סדר טבעי" של יעדים , שיטות ומסגרות . כלומר , המסגרות הארגוניות באות לשרת יעדים חינוכיים . סימוכין להגיון זה ניתן למצוא בספרות החינוכית : נודלד ( 3 ) מציין שכאשר בוחנים את מבנה בית הספר יש להיות ערים למגמה ולמטרות שאותו מבנה בא לשקף . צורת הארגון של בית הספר אינה יכולה להיות יותר מאשר אמצעי להשגת היעדים החינוכיים שמציב לעצמו בית הספר . יתרה מזאת , לעיתים קרובות היעדים החינוכיים והשיטות להשגתם אינם מביאים לתמורה המצופה כיוון שהמסגרות הארגוניות אינן מאפשרות הפעלה יעילה ( פלד . ( 7 לא כל שיטת חינוך והוראה יכולה להיות מופעלת בכל מסגרת של פעולה חינוכית , תכונותיהן של המסגרות הארגוניות קובעות את מידת האפשרות של הפעלת שיטות שונות בקרבן . ( 7 ) יחד עם זאת יש לזכור שהמבנה הארגוני של בית הספר , מהווה רק אחד מן ההיבטים הרבים של החינוך . בתהליך החינוכי יש לשמור על אחון בין ההיבטים השונים של התהליך . שינוי המבנה הארגוני לבדו , עלול להביא ליצירת מבנה חדש שיהיה יוצא דופן לעומת שאר ההיבטים , תחת שיהיה מתואם איתם . שינוי שכזה לא יביא להשגת היעדים החינוכיים המצופים . ( 3 ) מכל האמור לעיל נובע שיש לראות בשינוי המבנה הארגוני של בית הספר תנאי הכרחי אך לא מספיק להגשמתם של יעדים חינוכיים מוגדרים . המבנה הארגוני כאמצעי להתחשבות בהבדלים אינדיבידואליים הרמה הארגונית של מערכות חינוך ולמידה משמעותית ביותר לגבי ההתחשבות בהבדלים אינדיבידואליים . ( ד . חן י . אייזן בהדפסה ( 4 ניתן להבחין ב4- דרכים שונות לטיפול בהבדלים אינדיבידואליים : א . סלקציה של תלמידים בנקודת הראשית של הלמידה והפנייתם למסגרות ארגוניות שונות . נישה זו נקוטה במערכות חינוך שאין בהם חינוך חובה . הטיפול בהבדלים אינדיבידואליים מתבצע ע"י סילוקם . דוגמאות ניתן למצוא בחינוך העל יסודי , החינוך העיוני והמקצועי למסלוליו השונים . הסלקציה מתבצעת על פי קריטריונים שונים , ומאפשרת יצירת אוכלוסיות הומוגניות בקריטריונים אלו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר