תוכן עניינים

עמוד:ט

תוכן עניינים עמוד מבוא 1 חלק - / מינהל בית הספר ו . מבנה כות האדם בבית הספר והגדרת תפקידיו . . 2 5 הגדרת התפקידים של כווז האדם בשכבת א-ג במערך היחידני המוצע . . 3 9 פרישת כוח האדם וארגון מערכת השעות במערך הארגוני המוצע ע '' י הגישה היחידנית . 13 . 4 הערכות לוגיסטית בבית הספר בתחום החומרים והציוד . 23 וזלק - // מינהל הכיתה 25 . 1 מינהל הכיתה - תהליכי תכנון ובקרה 27 א . תהליכי תכנון ב . תהליכי בקרה . 2 ארגון מסגרות הלמידה . 40 . 3 הארגון הפיסי של הכיתה . 42 . 4 דגמים לארגון מינהל כיתה בכיתות הלומדות בגישה היחידנית . 45 סיכום 54 גס 9 חי 55 0 ביבליוגי » 8 ה 5 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר