פרויקט הוראה יחידנית מינהל בית-ספר ומינהל כיתה דו"ח מסכם

עמוד:ז

פרוליקש נ יל" ר במרכז לטכנולוגיה חינוכית מנהלת הפררי ? ט א 0 תר חכס ראש עוות לשו 7 ויועץ מדעי ד"ר אריה ו והל חנרי 'נליינ אר וי רות כריקנר אריאלה גרי 7 רחל לימור נע . נ ? י ריק שרשנה שלומי ורדה עריגת הדי " ח אריאלה נריקנר אסתר חכם פר' דוד ח 7 רחל גרי 7 נעמי לימור גרפיקה-דו"ח אגנ 0 לזר יעל רימו 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר