עוני ומנהיגות באימפריה הרומית המאוחרת

עמוד:4

Originally published in English under the title Poverty and Leadership in the Later Roman Empire © The Historical Society of Israel Hanover-London 2002 University of New England by Peter Brown rony לשון : זהבה כנען הבאה לבית הדפוס : יחזקאל חובב נלסת"ב 978-965-227-247-8 מספר קטלוגי © 185-570 כל הזכויות שמורות לחברה ההיסטורית הישראלית , תשס"ט Printed in Israel , 2008 © Copyright by The Historical Society of Israel אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

החברה ההיסטורית הישראלית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר