מבוא

עמוד:13

א . חקר הנישואים והמשפחה התלמוד הבבלי , ברכות סב ע"א , מספר על רב כהנא שנכנס פעם אחת לביתו של רבו , רב , שכב מתחת למטתו והאזין להתנהגותו של רב בקיימו יחסי מין עם אשתו . משלא התאפק והביע את פליאתו בקול רם על התנהגותו של רב , הגיב הלה בתדהמה וציווה עליו לעזוב את המקום . רב כהנא הצטדק ואמר לרב : 'תורה היא וללמוד אני צריך . ' מעשהו של התלמיד נועז למדי , ללא ספק , אבל דומה שגם תשובתו לרבו חריפה ומאלפת . אין תחום של ההוויה האנושית , אומר רב כהנא לרב , שאיננו זוקק לימוד , ואין לראות את אורחות חייו של הפרט כבעלי ערך נחות בהקשר זה . עד לפני שנים לא רבות נחשב מוסד הנישואים כמעט לבלתי ראוי לעיון מחקרי , ולמעשה הוא היה זנוח ובלתי נחקר . הסיבה לכך היא שהעיסוק בהיסטוריה נתפס , באופן מסורתי , כמחקר המתמקד בהיבטים פוליטיים ומוסדיים של העבר , ואילו תחומים אחרים היו , במידה מרובה , 'מחוץ לגדר . ' כתוצאה מכך , מספר המחקרים שהוקדשו למוסד הנישואים ולמשפחה היה מועט מאוד . ואולם בשנים האחרונות הולך וגובר העניין בסוגים שונים ומגוונים של מחקר היסטורי , ובהם היסטוריה חברתית , והתעניינות זו הולידה מחקר ענף בכל הקשור במשפחה ובמוסד הנישואים . שינוי מגמה זה אכן נתן את אותותיו גם בעשייתם של היסטוריונים של עם ישראל . במה דברים אמורים ? בעיקר בחקר העת החדשה וימי הביניים , לעומת זאת , בספרות המחקר על תקופות קדומות יותר עקבותיו מעטים מאוד . 1 ראו : Family , Cabmbridge 1994 , p . 1 London 1986 , p . 3 ; R . P . Sailer , Patriarchy , Property and Death in the Roman Roman Family ' , idem ( ed . ) , The Family in Ancient Rome : New Perspectives , Principate : Civilians , Soldiers and Slaves ' , JRS , 74 ( 1984 ) , p . 124 ; B . Rawson , 'The R . Sailer & B . D . Shaw , 'Tombstones and Roman Family Relations in the 2 מספר המחקרים המוקדשים בשנים האחרונות להיסטוריה של הנישואים והמשפחה רב מאוד , ואין אנו מתיימרים למצותם כאן . הביבליוגרפיה המסווגת בקובץ המחקרים על המשפחה הרומית , בעריכתה של רוסון ( שם , עמי , ( 257-243 יכולה לשמש נקודת מוצא ראשונית למחקרים המוקדשים לתקופה המקבילה לתקופת המשנה והתלמוד . החיבורים שסקרו ברדלי ופרקין במאמרי הביקורת שלהם חדשים אף יותר . ראו : . 178-185 the Roman Family ' , CP , 88 ( 1993 ) , pp . 237-250 ; T . Parkin , JRS , 84 ( 1994 ) , pp . K . Bradley , 'Writing the History of מאז פורסמו עוד כמה אסופות מאמרים , למשל : The Roman Family in Italy : Status , Sentiment , Space , Oxford 1997 B . Rawson & p . Weaver ( eds . ) , מבוא

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר