הקדמה

עמוד:9

הקדמה שיר פופולרי , המתנגן ברדיו הישראלי ובפי רבים מתושבי ישראל בשנים האחרונות , מנסח במילים עכשוויות משהו השקפה על אודות טיבו של הקשר שבין גבר לאישה : ' בלעדייך , ' אומר השיר , 'אני חצי בן אדם , בלעדייך אני בעצם כלום . ' מפתיע ככל שהדבר יהיה , מקורה של השקפה זו הוא בדבריהם של חז " ל ; ולא עוד אלא שלשון השיר אף נראית כמעט כפרפרזה ישירה של דברי רבי חייה בר גומדי , המובאים במדרש : 'כל שאין לו אשה ... אינו אדם שלם , שנאמר "זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם "' ( בראשית רבה יז , ב . ( אלא שבשונה מן המציאות החברתית הקיימת בעולמנו , בעולמם של חז"ל התממש הקשר שבין גברים לנשים במוסד הנישואים דווקא . הספר הנוכחי עוסק באופיו של מוסד הנישואים כפי שנתקיים במציאות החברתית של יהודי ארץ ישראל ובבל בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד , וכפי שנתפס בתודעתם . הספר מבקש להעמיד על חשיבות הנישואים בעיני בני התקופה , על הערכים שלדעתם באו בהם לידי מימוש , ועל הדרכים שבהן מומשו ערכים אלה למעשה , כלומר על נורמות הנישואים כפי שהתקיימו במציאות . הוא מבקש להצביע על התפתחות היסטורית שעבר מוסד הנישואים בקרב יהודי ארץ ישראל , בהשפעתם של הלכי רוח שראו בקשר האישי שבין בני הזוג את אחת התכליות העיקריות של הנישואים . התפתחות זו באה לידי ביטוי הן בהתבטאויותיהם המפורשות של חכמים , הן בהלכותיהם , הן באחדות מנורמות ההתנהגות בפועל של הציבור , עד כמה שניתן לבררן מתוך המקורות העומדים לרשותנו . לספר זה קדם חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , שהוגש לסנט של האוניברסיטה העברית בירושלים באדר תשנ " ו . אותו החיבור עסק ב'נישואים והקמת משפחה ביהדות בבל בתקופת התלמוד . ' אופיו של הספר הנוכחי שונה בשני היבטים יסודיים . תחילה , הרחבתי את היריעה וכללתי בו גם את החברה היהודית בארץ ישראל . הרחבה זו נועדה לאפשר השוואה רציפה בין שני המרכזים , כדי לעמוד בצורה טובה יותר על אופיו וייחודו של מוסד הנישואים בקרב יהודי ארץ ישראל לעומת אחיהם שבבבל , שכן , כפי שלימדנו מרק בלוך , 'בבסיסה של כמעט כל פעולת ביקורת עומדת ההשוואה . ' ואולם , זהו רק היבט אחד המאפיין את הספר הנוכחי ומייחד אותו מאותה העבודה . ההבדל האחר , שהוא אולי בעל משמעות רבה יותר , הוא שילובו של הממד הרעיוני

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר