תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 9 מבוא 13 א . חקר הנישואים והמשפחה 13 ב . היסטוריה וסוציולוגיה 16 ג . מגמות בחקר הנישואים והמשפחה 20 ד . השימוש בספרות חז"ל כמקור היסטורי 23 ה . דרכו של מחקר זה 30 פרק ראשון : חשיבותם של הנישואים בעולמה של יהדות בית שני , המשנה והתלמוד 33 א . מקומם של הנישואים בסולם הערכים של חז"ל 35 ב . 'פרו ורבו ' 37 ג . 'מה ' אישה לאיש' 42 ד . 'יסוד הבריאה ' 47 ה . נישואים , 'פרו ורבו ' והפולמוס היהודי הנוצרי 51 ו . פולמוס והיסטוריה 65 נספח 70 פרק שני : גיל הנישואים של גברים 73 א . רקע תאורטי 75 ב . גיל הנישואים הראוי והמומלץ 80 ג . המציאות בארץ ישראל 85 ד . גיל הנישואים בבבל 91 פרק שלישי : גיל הנישואים של נשים 102 א . נישואי קטנה 102 ב . נישואי מיאון 106 ג . נישואי בוגרת 108 ד . הנורמה בחברה הנכרית הסובבת 112 ה . המציאות בבבל 113 פרק רביעי : בחירת בן זוג 126 א . פיקוח הורי : המצב בבבל 127 ב . המצב בארץ ישראל 136 ג . הערכים בבחירת בן זוג 143 ד . ייחוס 147 פרק חמישי : קשרי חיתון 159 א . נישואי פנים 159 ב . מבט משווה : נישואי פנים ונישואי קרובים בחברה האיראנית 168 ג . קשרי חיתון בין חכמים 176 ד . קשרי חיתון בין חכמים לשכבות גבוהות באוכלוסייה 180

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר