זכר ונקבה בראם הנישואים בשלהי ימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו"ח , צבי יקותיאל , פרופ ' ג ' רמי כהן , פרופ ' רוברט ליברלס , ד " ר מנחם מור , פרופ ' שמואל פיינר , פרופ ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ערך והביא לבית הדפום : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע מכון ריבלין לחקר ארץ ישראל ויישובה , אוניברסיטת בר אילן מםת"ב ISBN 965-227-187- \ מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-503 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס " ד אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע '' מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר