הבהרות של נוהל וארגון

עמוד:11

הבהרות של נוהל וארגון בכל פרקי היחידה משולבות פעילויות רבות . הפנייה בהן - בין אם היא בלשון נקבה ובין אם היא בלשון זכר - מתייחסת לשני המינים . הכתיב ביחידה הוא על פי כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית , להוציא חריגות בודדות שנועדו למנוע תקלות בהבנה . סוגריים מרובעים משמשים להבאת מונחים לועזיים לצד המונחים בעברית , כמו גם להצגת המבעים של הילדים בהתאם למילון השפה , לצד המובאות מפיהם . סוגריים מסולסלים משמשים להשלמת רכיבים החסרים בפלט של הילדים . גיל הילדים שבהם מדובר מסומן כך שבין השנים לחודשים חוצצים נקודהפסיק . למשל , גיל שלוש וחצי נכתב , 3 ; 6 וטווח הגיל שבין שנה וחודשיים לשנתיים נכתב . 1 , 0- 1 , 1 כל מונח מוגדר בפרק שבו הוא תופס מקום מרכזי . בעת קריאת שאר הפרקים יוכל הקורא לרענן את זכרונו ולהתעדכן בעזרת מילון המונחים האלפביתי הכללי המצוי בסוף הספר . הדבורה והכתובה ואת האופנים לפיתוח שיחה פורייה עם ילדים . יושם דגש על עידוד שיחות טבעיות ומשמעותיות , שבהן יש לילדים מקום ליוזמות דיבור אישיות . כמו כן יתוארו דרכים להעשרה ולטיפוח של השפה ושל המודעות ליסודות הקריאה והכתיבה בעזרת קריאת סיפורים , שיחות סביב נושאים מזדמנים ומתוכננים , משחק סוציו-דרמטי ומשחקים נוספים .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר