חשיבות יחידת ההוראה להכשרת מורים

עמוד:10

( 2 ) הבנה של התפתחות השפה כמרכיב במכלול תחומי התפתחות הילד - התפתחות השפה היא צומת דרכים בין תחומי התפתחות שונים , ובהם י המוטורי , הסנסורי המחשבתי והרגשי . בכך משתלב תחום התפתחות השפה במכלול שיעורי הפסיכולוגיה הנלמדים במכללות לחינוך . בעזרת הרקע התיאורטי המובא בספר על הקשר בין התפתחות שפה ותחומי התפתחות אחרים יוכלו הסטודנטים להוראה להרחיב את הבנתם על תהליכים הקשורים בהבנה ובהבעה של יחידות לשוניות כחלק מתמונה כוללת של התפתחות הילד . בנוסף יוכלו הלומדים להבין , כי לעיכוב בתחום אחד של ההתפתחות יש השלכות מהותיות על תחומים אחרים . ( 3 ) הבנת התהליכים של התפתחות השפה הדבורה כבסיס להתפתחות השפה הכתובה - השפה הדבורה היא הבסיס שעליו נבנים ניצני האוריינות , ובעקבותיהם מתפתחות יכולות הקריאה והכתיבה . חשוב שילדים ישיגו את ציוני הדרך בהתפתחות השפה הדבורה על מנת שיוכלו לפתח בעתיד יכולות קריאה וכתיבה נאותות . בדומה לשפה הדבורה המתפתחת כבר מלידה וקשורה קשר הדוק לחשיפה סביבתית , לשיחות פוריות ולמפגש עם ספרים , גם האוריינות מתפתחת מלידה וקשורה לחשיפה ולתמיכה סביבתית מפרה . ההצלחה של ילדים בפיתוח יכולות אורייניות תלויה במידה רבה באוצר מילים מגוון , בעושר לשוני של ביטויים ושל רובדי שפה , ובידע אודות מבנים דקדוקיים . ככל שהשפה הדבורה מפותחת יותר , כך גדלים סיכוייו של הילד להפוך לקורא וכותב המפיק הנאה מכישורים אלה . ( 4 ) הרחבת הידע הבין-תחומי [ האינטרדיסציפלינרי ] של פרחי הוראה - תחום ההוראה של התפתחות שפה של ילדים משתלב בתכנית הלימודים במכללות במסלולי הגיל הרך , בית הספר היסודי והחינוך המיוחד . התחום יכול להוסיף נדבך חשוב לשיעורים אחרים , כגון : הוראת קריאה וכתיבה , לשון , פסיכולוגיה ודידקטיקה . בנוסף , לימוד התחום של התפתחות השפה יכול לשמש תשתית לפיתוח תכניות לימוד לגיל הרך וליישומן , כמו גם לבית הספר היסודי . בשל היותה של השפה , כאמור , צומת התפתחותי חשוב , משתלב תחום הוראה זה עם הבנה של קשיי התפתחות ולקויות של ילדים המשולבים בחינוך הרגיל ושל ילדים בחינוך המיוחד . ספר זה יכול לסייע לגננות ולמורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד באיתור לקויות בכלל , ובהבנה טובה יותר של לקויות למידה הנובעות מקשיי שפה . ( 5 ) שיפור אסטרטגיות תקשורת מילולית של הורים , גננות ומורים - היחידה מדגישה את חשיבות דרכי התקשורת של מבוגרים עם ילדים בשלבי התפתחות השפה . בספר מתוארות דרכים להעשרת שפה ולעידוד תקשורת טובה של ילדים עם סביבתם . סטודנטים להוראה יבינו בעזרת הספר את חשיבות החשיפה לשפה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר