חשיבות יחידת ההוראה להכשרת מורים

עמוד:9

חשיבות יחידת ההוראה להכשרתמורים יחידת ההוראה מעשירה את תכנית הלימודים בהכשרת המורים בחמישה ממדים אלה : ( 1 ) הבנת התפתחות השפה ורכישתה - יחידה זו מיועדת למורי מורים ולמדריכים פדגוגיים במכללות לחינוך , ועיקר חשיבותה בהעמקת הדיון בנושאי התפתחות השפה והדיבור בגיל הרך . מתוך הדברים שילדים אומרים בכל שלב אפשר להבין על מה הם חושבים , איך הם מרגישים , ומהם תחומי העניין שלהם . מכאן שהתפתחות השפה אצל ילדים היא צוהר להבנת התפתחותם השכלית והחברתית . הבנת שלבי התפתחות השפה ותהליכי ההבנה וההבעה מאפשרת לנו להעריך את המשימה המורכבת המוטלת על ילדים ואת המיומנות המופלאה של רובם בהשגתה . יש ילדים המתקשים בשלבים מסוימים של משימה זו , ובעזרת הידע על הרכישה התקינה , ניתן יהיה לאתר קשיים ולהבין את מהותם ואת ייחודם אצל הילדים השונים . השפה היא אמצעי התקשורת האנושי העיקרי . ילדים ומבוגרים מתקשרים אלו עם אלו באמצעות השפה , וחשוב למחנכים להבין את אפיוניה ושלבי רכישתה . השפה היא אמצעי ההוראה-למידה בגיל הרך ובמהלך כל שנות בית הספר . לכן אנו שואפים להבין את תהליכי רכישתה ואת הדרכים לסייע לילד להעשירה . בכל פרק מובא רקע תיאורטי . רובו לקוח מתוך מחקרים בשפות שונות ( כעיקר באנגלית ) וכן ממחקרים בשפה העברית . החומר המדעי בעברית העוסק בהתפתחות שפה אצל ילדים הוא מצומצם בהיקפו בהשוואה לחומרים המדעיים בנושא זה באנגלית . ניסינו להתייחס במיוחד לממצאים מהשנים האחרונות העוסקים בילדים דוברי עברית . ממצאים אלה נראים לנו בעלי חשיבות מיוחדת לשיפור ההבנה של תהליכים כלליים של רכישת שפה ושל תהליכים אופייניים למבנה השפה העברית ותכניה . בנוסף , במסגרת כל פרק הצענו מגוון של פעילויות מעשיות הקשורות לנושאים הנדונים , המיועדות לעודד סטודנטים לחינוך לחקור את הנושאים המוצגים בפרק ולעבדם על ידי עריכת השוואות בין ילדים . ביקשנו מהסטודנטים להציע מגוון של הסברים למצבים מסוימים ולהפעיל חשיבה ביקורתית בהתייחס למודלים ולתיאוריות שונות על רכישת שפה . בסוף כל פרק מובאת רשימת מקורות מומלצים לקריאה נוספת , ובסוף הספר מובאת רשימת כל המקורות שנזכרו בו , לקריאה מעמיקה יותר . בסוף הספר מצוי גם מילון מונחים אלפביתי , המקבץ יחדיו מונחים מתחומי העניין השונים הנדונים בפרקי הספר .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר