מבנה יחידת ההוראה

עמוד:8

מבנה יחידת ההוראה יחידת ההוראה מתארת את תהליכי התפתחות השפה אצל ילדים על פי גילאים . בכל שלב מפורטת ההתפתחות של חמשת תחומי השפה 1 הגה ( פונולוגיה , ( משמעות ( סמנטיקה , ( צורות ( מורפולוגיה , ( תחביר ( סינטקס ) ושימוש ( פרגמטיקה . ( התחומים המתפתחים באופן מיוחד בשלב מסוים מודגשים יותר מהאחרים , ומתוארים הקשרים ביניהם ובין מרכיבי השפה האחרים . בנוסף , ישנם פרקים כלליים העוסקים במודלים של רכישת שפה , בדו-לשוניות , בדרכים להערכת התפתחות השפה ובאסטרטגיות להעשרת שפה . אוכלוסיית היעד יחידת ההוראה מיועדת לשמש כלי עזר להוראתם של סטודנטים להוראה במכללות לחינוך במסלולי הגיל הרך , בית הספר היסודי והחינוך המיוחד . במסלולים אלה מנחים מורים ומדריכים פדגוגיים את תלמידיהם בנושאי התפתחות הילד , ובכלל זה התפתחות השפה והדיבור . יחידה זו יכולה לסייע למורים המלמדים בקורסים של רכישת שפה ודיבור ובקורסים העוסקים בנושא האוריינות , וכן למורים המלמדים על התפתחות הילד מהיבטים נוספים , כגון הכרה , חברות , אישיות ומוטוריקה . היחידה יכולה לתרום גם לעבודתם של מדריכים פדגוגיים בהנחיית סטודנטים להוראה בעבודתם המעשית במוסדות החינוך . גם גננות ומורים יכולים להיעזר בעבודתם היומיומית עם ילדים בחומר המוגש ביחידת ההוראה ובביבליוגרפיה המומלצת . להבין את הקשרים שבין התהליכים הלשוניים , ההכרתיים והחברתיים המתרחשים במהלך התפתחות השפה ; ללמוד לצפות בילדים ולהקשיב להם כדי להעשיר את הידע על יכולות התקשורת של ילדים ועל צמיחת שפתם 1 להכיר דרכים טבעיות וכלים מובנים להערכת רמתם הלשונית של ילדים בגילאים שונים ; ללמוד על חשיבותה הרבה של הסביבה בהתפתחות השפה אצל ילדים , ובעיקר על חשיבותה בהנעת הילד להרבות ולהשתמש באמצעים מילוליים 1 להבין את הקשרים ההדוקים בין התפתחות השפה הדבורה והתפתחות השפה הכתובה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר