תוכן עניינים

עמוד:5

התפתחות הפרגמטיקה בגיל הגן 164 סיכום 166 שיק - 7 התמתחות היכולת הגרטיגית אעל ילדי הגן 169 f ao J 3 w / מבוא : שיח סיפורי וכשרות נרטיבית 169 שלבים בהתפתחות היכולת הנרטיבית 171 סיפורם של ילדי הגן הצעירים 172 הסיפור הנתמך בסביבה 174 תסריט 176 סיפורם של ילדי הגן הבוגרים 178 ניתוח דגמי סיפורים 181 לקראת סיפור בשל 182 סיכום 183 - $ pv דו לשתיות א > ל ילדיס : רכישת יותר טש 9 ה אחת . 3 תקו 9 ת הילדות / 187 p n n 6 y > c רקע כללי 188 דו-לשוניות מהיי 189 תהליך רכישה של שפות נוספות 191 גורמים המשפיעים על הקצב ועל האיכות של רכישת מספר שפות 193 דו-לשוניות כגורם סיכון כמקרה של לקות שפה 194 עידוד התפתחות שפה אצל דו-לשוניים - המלצות למחנכים בגיל הרך 196 מתי להתחיל ללמד שפה זרה ? 197 דוגמות לחשיפה של ילדים שונים לשתי שפות 198 סיכום 199 9 רק - 9 דרכי הערכת שפה / 201 p n oOytc אמצעים להערכת שפה מלידה עד גיל שש 201 איתור קשיים בשפה , בתקשורת ובדיבור על ידי הגננת 210 הערכת יכולות השפה ( הבעה והבנה מילולית ) של ילדים 210 הערכת יכולת ההיגוי של ילדים 211 הערכת חוסר שטף בילדות 213 סיכום 214 £ > רק 0 ג - טישח שפה של ילדיס והעשרתה / 221 p n vOyic אסטרטגיות תקשורת ושיחה של הורים וילדיהם 223 גישה ההוראה המתווכת להעשרת שפה 227

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר