תוכן עניינים

עמוד:4

הקשר בין התפתחות מערכת השפה והתפתחות מערכות שונות 69 הבנת הדיבור והשפה בשנת החיים הראשונה 78 התפתחות ההפקות הקולעת מגיל 10 חודשים ועד 12 חודשים 79 סיכום 81 שיק - 4 התמתחות השעה והדיגור התקועה החד-טילית / 85 7 / 3 / 7 yzo שונות בין ילדים ברכישת מילים ראשונות 86 קצב הופעת המילים הראשונות ומשמעותן 89 סוגי המילים בלקסיקון הילד בתקופה החד-מילית 90 רכישת משמעויות בתקופה החד-מילית 94 תהליכי הבנת השפה בתקופה החד-מילית 101 הבנת השפה לעומת הפקת השפה בתקופה החד-מילית 103 המבנה הפונולוגי של המילים הראשונות 104 ההתפתחות הפרגמטית בתקופה החד-מילית 107 סיכום 109 שיק - 5 עירו 9 י העיליס הראשתיס / 113 7 / 3 awa אפיוני המבעים בתקופת צירופי המילים 114 התרחבות אוצר המילים 116 הרכישה המורפולוגית 120 יחסי המשמעות במבעים 124 ההתפתחות הפרגמטית בתקופת צירופי המילים הראשונים 130 היכולת הפונולוגית של הילד בתקופת צירופי המילים הראשונים 132 הבנת השפה לעומת הפקת השפה בתקופת צירופי המילים הראשונים 133 הקשר בין ההתפתחות הקוגניטיבת להתפתחות השפה והדיבור 135 סיכום 135 שיק - 6 הדקדוק הטשולכ . התפתחות שפה כגיל הגן / 141 J 6 o / hw מבוא : על גישת הדקדוק המשולב 141 [ BOOTSTRAPPING ] מורפולוגיית הנטייה והגזירה 143 הנטיות 144 תצורת מילים ( גזירה ) 146 יחסים תחביריים במשפט הפשוט 149 שימוש במושגים תלויי הקשר 155 היידוע 156 כינויי הגוף 157 מבנים תחביריים בגיל הגן 158 התפתחות הפונולוגית בגיל הגן 163

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר