תוכן עניינים

עמוד:5

תוכן עניינים תודות 6 מבוא 7 מושגים . 1 דרמה . 2 13 גישות מחקר : דרמטית , סמיוטית תרבותית , היסטורית 25 . 3 תיאטרון , קולנוע וטלוויזיה - דומה ושונה . 4 49 מרכיבי הדרמה : עלילה , דמויות , דיאלוג , רעיון . 5 55 שיבוץ ומערכות סימנים . 6 91 אינטרטקסטואליות וז'אנרים . 7 103 התקבלות . 8 123 הערכה וביקורת 139 טקסטים . 9 לתפוס את השמים . 10 145 ערבי בהבורגנים . 11 173 מזרחי בגן הדובדבנים . 12 195 תרבות פופולרית ותרבות גבוהה : תיאטרוךטלוויזיוני 215 אחרית דבר 235 הערות 239 ביבליוגרפיה 261 מפתח 275

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר