תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים הקדמה 9 פרק ראשון עיר אחת ושני סיפורים לה 17 פרק שני מהו יפה ! 23 פרק שלישי איוב : הטרגדיה אין בה די 33 פרק רביעי נביא וקהלו — חוזה שהופר 50 פרק חמישי שירת משה — פסטורלה בהיפוך 61 פרק שישי שיר השירים — הציווי האלגורי 84 פרק שביעי תהלים : גבולות הסובייקטיביות 107 פרק שמיני הושע : פואטיקה של אלימות 137 פרק תשיעי קהלת : משורר האירוניה העברי 158 הערות 179 מפתחות 197

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר