שירת מקרא :עדויות ופואטיקה

עמוד:4

Edut u-Poetiqa SHIRAT MIQRA מאנגלית 1 סמדר מילוא הספר יוצא לאור בסיוע ו הקתדרה ליהדות ע"ש ליאון גוטפריד הפקולטה למדעי הרוח , אוניברסיטת בר אילן המכון לחקר הספרויות ע"ש לכטר BIBLICAL POETICS AND INTERPRETATION POETRY WITH A PURPOSE : translated from Indiana University Press , Bloomington and Indianapolis license by Indiana University Press with acknowledgement to reserved to Bar-Ilan University , Ramat-Gan , Israel , under All rights for Hebrew translation Copyright © 1988 by Harold Fisch © ISBN 965-226-149-1 2 "T \ VK 1 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן Printed in Israel , 1993 Copyright Bar-Ilan University , Ramat-Gan נדפס בישראל , תשנ"ג סודר ב"הפקות המקור , " תל אביב

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר