פתח דבר

עמוד:9

מותנית גם ביכולתו של המנחה ליצור אווירה של פתיחות וקבלה , להימנע משיפוט ומביקורת , ולהדגיש את המטרה הלימודית שבה . למי מיועד הספר ? כל איש חינוך העוסק כהוראה ונפגש עם תלמידים במסגרת העבודה יכול להפיק ממנו תועלת , אף על פי שמלכתחילה נכתב הספר לסטודנטים להוראה . כחומר הלימוד שבו יש הרחבה והעמקה של נושאים המשולבים כדרך כלל בהכשרה להוראה , וזאת כדי להכין את המורים לעתיד למפגש הבין-אישי עם התלמידים ולהקנות להם כלים להפעלה של מיומנויות בסיסיות של הידברות בין-אישית ולמתן עזרה ראשונה במצוקות אישיות . ועם זאת , הספר עשוי לסייע , כאמור , גם למחנכים ולמורים ותיקים המבקשים לעזור לתלמידים הנתונים במצוקה כחלק בלתי נפרד מעבודת ההוראה וגם למורים מקצועיים , המעורבים פחות בעולמו האישי של התלמיד , המוצאים את עצמם פעמים רבות במצבים הדורשים מהם לסייע במצוקות אישיות . לעתים עולות המצוקות האלה במהלך השיעורים , ולעתים בעקבות קשר של אמון שנקשר בין התלמיד ובין מורים מסוימים . לסיכום , כל מורה יכול להיעזר בספר , ויהיו מה שיהיו המסגרת החינוכית שהוא מלמד בה וגיל התלמידים . החומר התאורטי המובא כאן יש בו כדי להרחיב את דעתו של כל מורה בנוגע לטבען של מצוקות ילדים ובני נוער ולדרכי ההתמודדות עמן , והעקרונות של יחסי סיוע המובאים כאן ניתנים ליישום בכל מצב של הגשת עזרה ראשונה נפשית בכל מסגרת חינוכית ולכל תלמיד . אשר לפעילויות , הן מיועדות בעיקר למסגרת של הכשרה להוראה , ואולם מקצתן מתאימות גם לחטיבות ביניים ולחטיבה העליונה בבתי ספר תיכוניים .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר