תוכן העניינים

עמוד:4

פרק : 4 התמודדות של ילדים ומתבגרים עם אובדן של אדם קרוב 111 מבוא 111 תגובה לאובדן - תהליך של אכל 112 מבט התפתחותי על תגובות ילדים לאובדן 119 דרכי התמודדות של מבוגרים עם ילדים לאחר אובדן 125 פעילויות להעלאת המודעות לאובדן ולפיתוח מיומנויות סיוע 130 פרק : 5 התאבדויות 137 מבוא 137 שיעורי התאבדויות בקרב ילדים ובני נוער 140 סיבות להתאבדות 144 ניסיונות התאבדות 152 האם אפשר לצפות מראש מעשה התאבדות ? 154 טיפול בהתנהגות אובדנית 157 פעילויות לפיתוח מיומנויות סיוע לצעירים אובדניים 165 מקורות 175

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר