תוכן העניינים

עמוד:7

פרק חמישי : מערכת החינוך גישראל באספקלריה של רפורמה חינוכית 163 שיוויון הזדמנויות במערכת חחינון בישראל 165 שיטת התע \ ומות השוות ; 167 1957—1943 : שיטת התשומות הדיפרנציאליות 1 170 1968—1957 : שיטת מיצוי הפוטנציאל האינדיווידואלי של התלמיד : רפורמה במערכת החינוך ; 177 שלבים בהתגבשות "תהליך הרפורמה" כהחלטת הכנסת 1 179 קבלת "חוק הרפורמה" — חקיקה מפ לגתית פוליטית ; 182 החלטת הכנסת באספקלריה של רפורמה חינוכית ; 184 ביצוע הרפורמה בחינוך ; 188 סיכום 194 הרפורמה בחינוך בישראל באספקלריה של חינון מקיף 195 התפתחות החינוך המקיף בשנות ה ; 195 50 התפתחות החינוך המקיף בשנות ה ; 197 60 התפתחות החינוך המקיף בשנות ה ; 197 70 הערכת פעילותם של בתי ספר על יסודיים מקיפים בישראל ; 198 ס י כ ו ם 201 חזון החינוך המקיף במערגת החינון בישראל 202 הערות 203 ביבליוגרפיה 218 מפתח שמות ומושגים 228

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר