תוכן העניינים

עמוד:6

בחינוך ; 61 "שיוויון הזדמנויות בחינוך" — דפוסי ביצוע ; 62 משמעות חדשה לעבודת בית הספר 64 הערכת מדיניות הרפורמה בחינוך 66 ביקורת מצד מחנות "קיצוניים" ; 66 ביקורת על מגמות סותרות בתוך תנועת הרפורמה 168 סיכום 71 הערות 74 פרק שלישי : בית הספר בעידן הרפורמה החינוכית 84 בית הספר כארגון חברתי 85 הדילמות של בית הספר בעידן הרפורמה החינוכית 86 קליטה אוניברסאלית של תלמידים לעומת תהליכים של מיון ושיבוץ ; 87 תוכניות לימודים קבועות לעומת תוכניות לימודים מותאמות לצורכי תלמי דים f 92 חינוך מקצועי 1 96 הערכה יחסית לעומת הערכה אינדיווידואלית של הישגי תלמידים ; 101 סיכום 104 הערות 104 פרק רביעי : בית הספר העל יסודי המקיף 109 היסודות הרעיוניים של תנועת החינוך המקיף 111 התפתחות בתי הספר המקיפים — רקע היסטורי 113 בית הספר המקיף כדגם אידיאלי 120 Ideal Type — ביטול תהליכי סלקציה בקבלת תלמידים ; 120 הוראת תוכניות לימודים רבות ומגוונות ; 121 ביטול תהליכי בידול בין תלמידים בתוך בית הספר ; 122 אינטגרציה חברתית 124 גית"הספר המקיף בפעולה 125 קיומם של בתי ספר סלקטיביים ; 125 בידול בין התלמידים בתחום הלימודי ; 126 בידול בין תוכניות הלימודים 127 י חברת התלמידים ; 128 גודל בית הספר ; 129 הכשרת מורים 130 תהליכי הערכה של בתי ספר מקי 3 י 131 0 מחקרי "בעד ונגד" ; 132 סקרים ; 134 מחקרים בתנאים טבעיים : 142 סיכום מחקרי ההערכה על בתי הספר המקיפים ; 145 תיקון דרכי פעילות בתי הספר המקיפים 1 147 בית הספר המקיף כבית ספר קהילתי ; 149 סיכום 150 הערות 150

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר