תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים בפתח הספר פרק ראשון : חינוך וחברה וזיקת הגומלין ביניהם במשך הדורות 11 זיקת הגומלין בין חינון לבין תחומי חברה מרכזיים 13 חינוך ומערכות תרבות — מודל פרסונס ; 13 חינוך ומשטרים פוליטיים 15 חינוך וכלכלה 19 זיקת הגומלין בין החינוך הפורמאלי לבין החינוך חבלתי פורמאלי 22 ציוני דרן בהתפתחות מערכת החינוך הפורמאלי בחברה המערבית 23 ציוני דרך בהתפתחות מערכת החינוך הפורמאלי בארה"ב ; 26 ס י כ ו ם 30 הערות 30 פרק שני : רפורמה במערכת החינוך 35 רפורמה בחינוך — עיון תיאורטי 36 הנחות יסוד של הרפורמה בחינוך 39 החינוך משפר את תיפקודיו של הילד ; 40 רפורמה בחינוך כמכשיר לעלייה חברתית וכלכלית 42 הילדות והנוער כתקופות חיים העומדות ברשות עצמן ! 47 ביצוע הרפורמה בחינוך נשען על ארגון בירוקרטי 49 הפונקציות של המערכת החינוכית בעידן הרפורמה 52 המערכת החינוכית בפונקציה של שיחבור ( סוציאליזציה ) ; 52 המערכת החינוכית בפונקציה של בידול ( דיפרנציאציה ) 53 עקרונות של ביצוע מדיניות הרפורמה בחינוך 55 סולם חינוכי מאוחד ; 56 Unified Educational Ladder — שיוויון הזדמנויות בחינוך - , 58 Equal Educational Opportunities — שיוויון בתשומות החינו כיות ; 58 שיוויון בתפוקות החינוכיות ; 59 העדפת התלמידים החלשים — חינוך מפצה 60 י מיצוי הפוטנציאל האינדיווידואלי ; 60 אינטגרציה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר