מבוא: תמורות במנהיגות החרדית בישראל ובמקורות סמכותה

עמוד:13

מכאן נעבור לדון בשאלות המנהיגות והסמכות בחברה החרדית , העומדות במרכזו של ספר זה . האתוס האורתודוקסי , אשר מתמקד זה כמה דורות בעוצמתה , במקומה המרכזי ובתפקידה המכריע של ההנהגה הדתית הבכירה , מסביר - גם אם באופן חלקי - את העיסוק המחקרי הרב בשני הדורות האחרונים במנהיגים בכירים של קבוצות וזרמים שונים במחנה זה , ובהם הרבנים עזריאל הילדסהיימר , ( 1899-1820 ) שמשון ר' הירש ( 1888-1808 ) ומשה סופר ' . טענה זו תקפה גם בנוגע לחברה החרדית האשכנזית , שכמה ממנהיגיה הבכירים זכו לתשומת לב לא מבוטלת במחקר . כך בין השאר , הרבנים והאדמו"רים יואל טייטלבוים , ( 1979-1888 ) אברהם י' קרליץ - החזון אי"ש , ( 1953-1878 ) אליעזר מ' שך ( 2001-1898 ) ומנחם מ' שניאורםון 2 . ( 1994-1902 ) כמה מן המנהיגים הדתיים פוליטיים של "אגודת ישראל" ושל היישוב הישן שפעלו בעיקר במחצית הראשונה של המאה ה , 20 הן באירופה והן ביישוב היהודי בארץ ישראל המנדטורית - כגון משה בלוי , ( 1946-1885 ) יצחק ברויאר ( 1946-1883 ) ויעקב רוזנהיים - ( 1965-1870 ) זכו אף הם להתייחסות מחקרית ( פונד תשנ"ט ; פרידמן תשל"ח . ( עם זאת , כמעט לא נחקרו תולדות חייהם , פועלם וכתביהם של אישים חרדים מרכזיים וחשובים ביותר , ובהם פוסקי ההלכה שלמה ז' אוירבך ( 1995-1910 ) ( משיח ( 2008 ויוסף ש' אלישיב . הוא הדין לראשי ישיבות ליטאים מתנגדים שהטביעו את חותמם על עולם הישיבות החרדיות שהתגבש בארץ ישראל ולאחר מכן במדינת ישראל , ובהם שלמה י' כהנמן , ( 1969-1886 ) דוד פוברסקי ושמואל רוזובסקי מישיבת פוניבז , ' ומשה מ' אפשטיין , ( 1933-1866 ) ראש ישיבת "כנסת ישראל" בסלובודקה , שב 1924 העתיק את מקום מושבה של הישיבה לחברון עם רבים מתלמידיו ( טיקוצ'ינסקי תשס"ז . ( רובם המכריע של האדמו"רים אשר עמדו בראש חסידויות גדולות כמו גור ובעלז במאה ה 20 הוזנחו אף הם במחקר , והוא הדין במנהיגי חסידויות קטנות יותר כמו ויז'ניץ ( בחיפה ובבני ברק , ( סלונים , קרלין , צאנז קלויזנבורג וקרטשניף . כך לדוגמה , פועלם החשוב של אדמו"רים כאברהם מ' אלתר . 1 על הילדסהיימר ראו ברויאר תשנ"א , . Ellenson 1990 ; 130-118 על שמשון ר' הירש ראו ברויאר תשנ"א ( לפי המפתח שבסוף הספר . ( על משה סופר ראו כץ תשכ"דו ; סמט . 2 . 1987 על טייטלבוים ראו קראוס תשס"א ; . Kaplan 2004 על החזון אי"ש ראו בראון תשס"ב ; תשס"ג . Kaplan 1992 ; 2 על שך ראו בן חיים תשס"ב ; בראון תשס"ג . 1 על שניאורסון ראו פרידמן ; 2001 רביצקי תשנ"ג , . Elior 1998 ; 277-249

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר