מבוא: תמורות במנהיגות החרדית בישראל ובמקורות סמכותה

עמוד:9

מבוא : תמותת במנהיגות החרדית בישראל ובמקורות סמכותה קימי קפלן ונורית שטדלר מאז חזרתה של מפלגת אגודת ישראל החרדית לנוף הפוליטי הקואליציוני ב , 1977 לאחר עשרים וחמש שנות היעדרות ממנו , זכו גדולי התורה לסוגיהם ולגוניהם לחשיפה תקשורתית ולהשפעה פוליטית רבה . בכל משא ומתן להרכבת ממשלה ובכל משבר קואליציוני נשמעות הצהרותיהם של הפוליטיקאים החרדים , או דיווחים של כתבים פוליטיים באמצעי התקשורת , על כך שצעדיהן של מפלגות אלו נקבעים על פי מנהיגיהן הרוחניים דתיים - כל מפלגה ומנהיגיה . מתוך כך החברה בישראל נחשפת תדיר לדמויותיהם של מנהיגים חרדיים אלו ולאחרים , ולדימוי החרדי שלפיו הם נהנים ממעמד של בעלי סמכות מוחלטת בקרב הציבור שלהם . ואולם במקביל למנהיגות הרוחנית הגברית הבכירה - אדמו"רים חסידיים , ראשי ישיבות ופוסקי הלכה - יש בחברה החרדית גילויים מגוונים של מנהיגות משנה ושל מקורות סמכות . זאת ועוד ; נוסף על מנהיגים אלו ועל המקורות שמהם הם שואבים את סמכותם - הלמדנית , המיסטית או ההלכתית - צומחים בשנים האחרונות בחברה החרדית דרגי משנה של מנהיגים , נשים וגברים המוכרים כבעלי סמכות אשר מקור סמכותם אינו למדני , מיסטי או הלכתי דווקא , ולעתים אף אינו דתי כלל . דרגי משנה אלו הם תוצרים של תמורות תרבותיות , חברתיות , פוליטיות , גיאוגרפיות וכלכליות שהתחוללו הן בחברה הישראלית והן בחברה החרדית החיה בתוכה . ספר זה הוא מאמץ מחקרי ראשון מסוגו על החברה החרדית בישראל . המאמרים המכונסים בו מבקשים להתחקות על מגוון של תופעות והתפתחויות במנהיגות המשנה בחברה החרדית ולבחון את המפגש המורכב בין מקורות הסמכות הדתיים המקובלים - ולעתים אף הנורמטיביים - לבין מקורות ידע וסמכות מודרניים וחילוניים . הספר עוסק בסמכויות אלו מתוך התמקדות בתהליך ההתפתחות והשינוי שהחברה החרדית עוברת מצורות הנהגה דתיות וגופי סמכות ממוסדים לדפוסים חדשים של מנהיגות וסמכות . נדגיש כי אין מדובר בהחלפת ההנהגה ומקורות הסמכות הממוסדים , אלא בגיוונם לנוכח המציאות המשתנה . דרגי המשנה החדשים שנוצרו קוראים תיגר על הסמכויות הקיימות ומעודדים בניית סמכויות ומנהיגויות חלופיות או חדשות . החברה החרדית עוברת אפוא

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר