גזענות בישראל

מתוך:  > גזענות בישראל

עמוד:4

Editors : Yehouda Shenhav and Yossi Yonah Racism in Israel עורכת מפיקה - שרה סורני עורכות לשון - נילי לנדסברגר ורונית טפיירו מסת"ב ISBN 978-965-02-0439-6 תשס '' ח , מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ Hakibbutz Hameuchad Publishing House ( f ) 2008 by the Van Leer Jerusalem Institute / דפוס "חדקל" בע"מ , תל אביב

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר