פתח דבר

עמוד:13

בחוק ובמיתוס , הקשורות ביניהן בהיבטים מורכבים המצרפים בין העולם הארצי הנגלה לעולם האלוהי הנעלם . יצירות אלה מבטאות השקפת עולם בהירה ומנומקת , המעגנת את הנגלה בנעלם ומפרשת את ההיסטוריה ואת ממדיה המכריעים , הקשורים בחוק ובפולחן , בקודש ובמקדש , בזיכרון , בסיפור ובשיר , בזיקה לאל ולמלאכים . הקשר הנצחי בין שני העולמות התגלה בתודעתם של יחידי סגולה שחרגו מעולמם של בני חלוף וחצו את הגבולות בין הארצי לשמימי וראו 'מה ישכוץ מאחרי גבול עיך . התעודות , הספרים , השירים והמגילות המבטאים את פרייה של השראה שמימית זו , הקשורה בנבואה , בחזון ובדעת , נשמרו בידי כוהנים ולויים שהופקדו על שמירת דברי האל והמלאכים ועל הנחלתם . דברו של העולם הסמוי מן העין , הנוכח זה אלפי שנים בביטוי כתוב , משתקף בבהירות במחוזות זיכרון שונים המתועדים במגילות ובספרים , הבוראים את יחסי הגומלין בין העולם הנגלה לעולם הנעלם בספר , מספר וסיפור . •• אני מודה מקרב לב למוריי , לעמיתיי ולתלמיד" בחוג למחשבת ישראל , באוניברסיטה העברית בירושלים , שבמחיצתם המאלפת התגבשו , נבחנו והתלבנו הרעיונות המוצעים בספר זה במשך שנים רבות של קריאה ולימוד , מחקר והוראה . מספרם של מורי החוג ותלמידיו , אלה שלמדתי מהם בעל פה ובכתב על המחשבה היהודית לדורותיה , בארבעת העשורים האחרונים , רב מכדי למנות את כולם בשמותיהם . על כן תודתי העמוקה שלוחה לכל הלומדים והמלמדים , הקוראים והכותבים , החוקרים ואוהבי הספר , ששהיתי במחיצתם המחכימה במכון למדעי היהדות , באוניברסיטה העברית בירושלים . תודה לבבית שלוחה לכל עמיתיי במחלקה לדתות באוניברסיטת פרינסטון , שם למדתי ולימדתי בשנת שבתון מרחיבת דעת והצגתי לראשונה את הרעיונות שספר זה דן בהם ; תודה מיוחדת לידיד" פרופ' ג'ון גייגר , פרופ' פטר שפר ופרופ' איליין פייגלס , חוקרי פרינסטון העוסקים בעולם הרוחני היהודי הנוצרי של שלהי העת העתיקה , על שזיכו אותי בחוויה אינטלקטואלית יוצאת דופן אגב דיון ביקורתי במגילות מדבר יהודה וספרות ההיכלות , וחלקו עמי מחוכמתם בנדיבות ובמאור פנים . הוראת קורסים בתולדות המחשבה המיסטית היהודית בעת העתיקה לתלמידי המוסמך בישיבה יוניברסיטי , בסמסטר הקיץ מדי שנה לאורך שנות האלפיים , זימנה לי הזדמנות לדון ברעיונות שספר זה עוסק בהם , העניקה לי חוויה לימודית מרתקת והעמידה לרשותי ספרייה עשירה שיכולתי להשלים בה את עבודתי . על כל אלה אני אסירת תודה לאנשי ישיבה יוניברסיטי - פרופ' ארתור היימן , דיקן בית הספר הגבוה ללימודי היהדות , לפרופ' חיים סולובייצ'יק ולספרני הספרייה על שם גוטסמן , שסייעו בסבר פנים יפות וביעילות שאין דומה לה במציאת מענה לכל שאלה ביבליוגרפית מן העבר הקרוב והעבר הרחוק . תודה לבבית שלוחה לידיד"

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר