תוכן העניינים

עמוד:10

יב . אחיה השילוני כמורו של הבעש"ט 144 יג . עבודת המידות : אחדות בין כוחות הנפש כסוד התיקון 157 יד . אותיות ומילים : תפיסת האחדות בכוח הדיבור האנושי 168 ט , 1 אחרית דבר : עבודת התיקון - משחק פלא ותענוג בין הנברא לבוראו 192 הערות 205 רשימת מחקרים וספרים המוזכרים בספר 305 מפתחות 313 מתת רוזנפלד אדלר הי"ד - שביל חייה 317

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר