סוד הדעת דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של רבי ישראל בעל שם טוב

עמוד:7

בשם הבעל שם טוב זלה"ה והקשה מאי טעם אין מזכירין כי אם זכות שלושה אבות שהם אברהם יצחק ויעקב , למה אין מזכירין זכות ראובן וזכות שמעון וכול' אף על פי שהיו גם כן צדיקים גמורים ? ופירש הבעל 3 w ma זלה"ה כך שאותו צדיק שבחייו היה עבודתו ותפילתו תמיד עבור כל הדור , אז אפילו אחר פטירתו מחזיק במידותיו , ובא לתקן הדור על ידי שילמוד להם תורה וכולי מה שאין כן שאר צדיקים שלא היה פעולתם ועבודתם אלא לתקן את עצמם , על כן לא נזכר זכותם , וגם אין נשמתם באה ללמד תורה עם שאר צדיקים כרי לתקן הדור אור הגנת לצדיקים , פרשת כי תצא , רבי אהרון מאפטא [ זולקייב תק"ס ] וארשה תרמ"ז .

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר